Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Nauczyciel Termin Rodzaj zajęć
Monika Choma-Wzorek czwartek 12.25-13.10
piątek 13.15-14.00
Przygotowanie do sprawdzianu klasa VI SP
Przygotowanie do egzaminu klasa III GIM
Joanna Czech poniedziałek 7.20-7.55
wtorek 7.20-7.55
środa 7.20-7.55
czwartek 7.20-7.55
Zajęcia wyrównawcze dla kl. II i III gimnazjum
Kółko czytelnicze kl. VII i zainteresowani
Zajęcia wyrównawcze dla kl. VI i VII SP
Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego i geografii kl. III GIM
Ewa Gawczyńska wtorek 12.25-13.10
piątek 11.35-12.20
Zajęcia plastyczne klasa IV
Zajęcia plastyczne klasa V
Joanna Kozłowska środa 12.25-13.10 Zajęcia dodatkowe dla kl.II SP
Barbara Kucaj wtorek 13.15-14.00 Zajęcia dodatkowe dla klasy VI
Anna Kołacz poniedziałek 12.25-13.10
czwartek 13.15-14.00
Zajęcia dodatkowe dla kl. IV SP
Zajęcia dodatkowe dla kl. V SP
Anna Radochońska poniedziałek 12.25-14.50
czwartek 11.35-12.20
Przygotowanie do egzaminu klasa III GIM
Kółko informatyczne SP
Kazimiera Sałdan środa 7.20-7.55
piątek 7.20-7.55
Przygotowanie do egzaminu z biologii i chemii dla kl. III GIM
Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze
Beata Składowska poniedziałek 13.15-14.00 Przygotowanie do egzaminu  z historii i WOS III GIM
Małgorzata Tomach piątek 13.15-14.00 Przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego klasa III GIM
Donata Żeglecka wtorek 12.25-13.10
piątek 13.10-14,00
Chór
Chór