Po dwóch miesiącach beztroskich wakacji 4 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/ 2018, od uczestnictwa we mszy świętej.

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie  uroczystej inauguracji na sali gimnastycznej przewodniczyła Pani Dyrektor – Bożena Ryczan, która przywitała uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne, zwracając się ze szczególną troską do maluszków z oddziału przedszkolnego. Wszystkich przybyłych Pani Dyrektor poinformowała o wszelkich zmianach wprowadzonych przez MEN w bieżącym roku szkolnym, m. in. o nowej podstawie programowej dla klasy IV oraz o przywróceniu systemu edukacji ośmioklasowej.

Pani Dyrektor życzyła również wszystkim uczniom oraz nauczycielom dobrego  i obfitującego w same sukcesy nowego roku szkolnego, zapraszając uczniów do klas na spotkanie z wychowawcami.

Nawigacja