Plan lekcji

PLAN LEKCJI KLASY 0 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.

 

PLAN LEKCJI KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. kształcenie zintegrowane religia kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
2. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane plastyka
4. język angielski język angielski wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe
5. wychowanie fizyczne religia

PLAN LEKCJI KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
2. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane język angielski język angielski
4. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane religia wychowanie fizyczne religia
5. wychowanie fizyczne kształcenie zintegrowane wychowanie fizyczne

PLAN LEKCJI KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane religia kształcenie zintegrowane religia
2. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
4. kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane wychowanie fizyczne
5. wychowanie fizyczne język angielski wychowanie fizyczne język angielski

 

PLAN LEKCJI KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. matematyka matematyka wf z. techniczne wf
2. przyroda religia historia wf j. polski
3. godz. wych j. angielski j. angielski wf j. polski
4. j. polski j. polski matematyka plastyka matematyka
5. z. komputerowe przyroda j. polski muzyka przyroda
6. religia j. angielski

PLAN LEKCJI KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. przyroda matematyka j. polski
2. j. polski matematyka j. angielski historia religia
3. j. angielski religia j. polski przyroda matematyka
4. matematyka z. komputerowe przyroda j. angielski j. polski
5. j. polski muzyka plastyka z. techniczne godz. wych
6. wf dz./wf ch wf dz./wf ch
7. wf dz./wf ch wf dz./wf ch

PLAN LEKCJI KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. j. polski j. angielski przyroda historia matematyka
2. przyroda historia religia z. techniczne j. angielski
3. j. polski j. polski matematyka matematyka religia
4. z. komputerowe matematyka j. polski j. polski przyroda
5. matematyka plastyka j. angielski j. polski godz. wych
6. wf dz./wf ch wf dz./wf ch muzyka
7. wf dz./wf ch wf dz./wf ch

PLAN LEKCJI KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. wf fizyka matematyka biologia wf
2. wf j. niemiecki j. angielski j. angielski wf
3. matematyka j. polski j. polski chemia infotmatyka
4. j. polski historia j. niemiecki j. polski j. niemiecki
5. technika WOS geografia matematyka matematyka
6. j. polski religia chemia historia
7. godz. wych religia muzyka
PLAN LEKCJI KLASY II GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nr  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. j. polski historia j. angielski j. angielski plastyka
2. chemia fizyka matematyka j. polski matematyka
3. historia matematyka j. niemiecki fizyka j. polski
4. technika j. polski geografia matematyka j. polski
5. j. niemiecki WOS j. niemiecki chemia infotmatyka
6. j.niemiecki z. artystyczne wf
7. godz. wych religia muzykawfreligia biologia wf