XVII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w tym roku przypadł na dzień 3 – 4 października. Inicjatorem pielgrzymki na Jasną Górę, do Krakowskich Łagiewnik i do Krakowa jak co roku, była p. dyr. Bożena Ryczan. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w Łagiewnikach, gdzie zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby ofiarować Jezusowi intencje swoje i najbliższych. W kaplicy św. Józefa pomodliliśmy się przy relikwiach św. Faustyny.

Następnie zwiedziliśmy Centrum Jana Pawła II. Jest to ośrodek poświęcony życiu i twórczości papieża Jana Pawła II. Centrum pełni funkcje wotum dziękczynnego narodu za pontyfikat Karola Wojtyły. Nazwa Centrum nawiązuje do pamiętnych słów Jana Pawła II wypowiedzianych w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Częstochowa. O godzinie 21.00 zebraliśmy się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, by wziąć udział w Apelu Jasnogórskim. Przyjeżdżamy na wezwanie naszego Patrona: Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. Mszę świętą poprowadził Biskup Radomski Henryk Tomasik, a na jasnogórskich Wałach wiernie czuwały poczty sztandarowe.

Nawigacja