Patron szkoły

papiez

 

 Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła.   Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II.

kard. Stanisław Dziwisz

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Przyszedł na świat w rodzinie Karola i Emilii z Kaczorowskich Wojtyłów. W wieku 9 lat stracił matkę. Starszy brat Edmund, lekarz, zmarł w roku 1932, a ojciec, oficer Wojska Polskiego, w roku 1941. Po ukończeniu nauki w liceum wadowickim  został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1938. Po zajęciu Krakowa przez niemieckie wojska okupacyjne i zamknięciu uniwersytetu jesienią 1939 roku młody Karol, dla uniknięcia deportacji do Niemiec, pracował najpierw w kamieniołomach, a potem w fabryce chemicznej Solvay.

Odpowiadając na rodzące się powołanie do kapłaństwa, w 1942 roku wstąpił do podziemnego Krakowskiego Seminarium Duchownego, prowadzonego przez arcybiskupa Krakowa, kard. Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z organizatorów tajnego „Teatru Rapsodycznego”. Po wojnie kontynuował naukę na ponownie otwartym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 1 listopada 1946 roku, a następnie został wysłany do Rzymu, gdzie ukończył studia doktoranckie   z teologii.

W roku 1948 powrócił do Polski i został skierowany do pracy duszpasterskiej, najpierw jako wikariusz w parafii Niegowić, a potem jako współpracownik przy parafii św. Floriana w Krakowie. Na przełomie listopada i grudnia 1953 r. ks. dr Karol Wojtyła zakończył przewód habilitacyjny. Prowadził wtedy wykłady dla studentów trzech seminariów: Krakowskiego, Śląskiego i Częstochowskiego oraz  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

4 lipca 1958 roku przyszło pierwsze wielkie wyróżnienie – papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym krakowskim. Sakrę biskupią otrzymał dnia 28 września 1958 roku w Katedrze na Wawelu.  Natomiast 13 stycznia 1964 roku papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Krakowa, wynosząc go 26 czerwca 1967 roku do godności kardynalskiej.
16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża.W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 podróże apostolskie, podczas których odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości oraz wygłosił ponad 2400 przemówień. Jan Paweł II przewodniczył osobiście 148 ceremoniom beatyfikacji, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych i 51 ceremoniom kanonizacyjnym, ogłaszając 482 nowych świętych.
W dniu 13 maja 1981 roku dokonano na placu Świętego Piotra nieudanego zamachu na jego życie. Dzięki opiece Matki Bożej opuścił szpital, przebaczył zamachowcowi i ze zwiększoną energią powrócił do zajęć duszpasterskich. Swą posługę na Stolicy Piotrowej sprawował łącznie 9497 dni, a zatem 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Jego pontyfikat jest najdłuższym pontyfikatem XX wieku i trzecim co do długości w dziejach historii Kościoła. Żaden z jego poprzedników nie spotkał się z tak wielką liczbą wiernych: w audiencjach generalnych, których odbyło się 1160, uczestniczyło łącznie 17 600 000 pielgrzymów, nie licząc tych, którzy wzięli udział w audiencjach specjalnych i w zgromadzeniach liturgicznych.

Zmarł w swoim apartamencie watykańskim, w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21:37. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na placu Świętego Piotra 8 kwietnia. 1 maja 2011 roku podczas uroczystej mszy świętej na placu Świętego Piotra nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II,  natomiast 27 kwietnia 2014 roku został on ogłoszony świętym.