Oddział przedszkolny

obrazek

Nasz oddział przedszkolny znajduje się w budynkach

Zespołu Szkół w Orzechowcach

  •  Położony jest w bezpiecznym, oddalonym od ruchu samochodowego  miejscu.
  • Jesteśmy szczególnie zatroskani o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych naszej opiece. 
  • Zapewniamy naszym wychowankom dobrą zabawę i edukację w grupie rówieśników.
  • Proponujemy zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  
  • Zależy nam na dobrym przygotowaniu dziecka do przyszłych obowiązków i zadań szkolnych.
  • Zapewniamy ciągłość nauczania od 4 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA

ROLA RODZINY W KSZTAŁTOWANIU MOWY DZIECKA

 

REALIZOWANE BLOKI TEMATYCZNE