Świetlica szkolna

Do naszej świetlicy zapraszamy od 7.00 do 16.00. Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją w sekretariacie.

 

swietlica

 

Szczególną opieką otaczamy uczniów klas 0 – III oraz IV – VI Szkoły Podstawowej.

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.