Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Cele:

 • pogłębianie wiedzy o kulturze angielskiej i niemieckiej
 • poszerzenie znajomości muzyki autorów angielskich i niemieckich
 • promowanie języka angielskiego i niemieckiego w gimnazjach
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • zainteresowanie uczniów muzyką i piosenką niemiecko – lub angielskojęzyczną
 • zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności wokalnych przed publicznością

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów klas I-III amatorsko zajmujących się śpiewaniem.
 2. Nauczyciele angielskiego lub niemieckiego typują w danej szkole uczniów i zgłaszają ich do konkursu.
 3. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie trzech wokalistów
  (lub dwóch wokalistów + jeden zespół, liczący maksymalnie trzy osoby) z każdej szkoły. Każdy uczeń/zespół przygotowuje prezentację jednej piosenki w języku angielskim lub niemieckim.
 4. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika, gesty, ruch, strój, rekwizyty, podkład muzyczny, akompaniament oraz inne pomoce).
 5. Uczestnik może wykorzystać piosenkę opracowywaną na lekcji języka obcego.
 6. Zgłoszenia uczestników oraz piosenki do prezentacji należy przesłać do dnia ………….. 2016 roku na adres mailowy orzechowce@interia.pl lub choma.monika@gmail.com lub pod numery telefonów 166717728 lub 608515946.
 7. Płyty z podkładem muzycznym do piosenek należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły najpóźniej do ……… 2016
 8. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 9. Uczestnicy śpiewają w języku angielskim lub niemieckim.
 10. Dopuszczone są piosenki ludowe, popularne, współczesne, piosenki dla młodzieży, pieśni klasyczne z angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego.
 11. Kwestie sporne rozstrzyga organizator wraz z jury.

 

Kryteria oceny:

Prezentowane piosenki ocenia jury uwzględniając: fonetykę, dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, dobór środków artystycznych, opanowanie tekstu na pamięć, zdolności wokalne.

W skład jury wchodzą nauczyciele języków obcych oraz muzyki.

 

Przebieg konkursu:

W roku szkolnym 2015/2016 konkurs jest organizowany po raz czwarty. Prezentacje uczestników konkursu odbędą się w Zespole Szkół im. Św. Jana Pawła II, Orzechowce 60, 37-712 Orzechowce w dniu ……… 2016 r. o godz. 10:00. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Nauczyciele zaś otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorzy