zakonczenieroku2016_56

24 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2015/16. Po uroczystej mszy świętej  udaliśmy się do naszej hali sportowej, gdzie podczas części oficjalnej  pani dyrektor Bożena Ryczan podsumowała dziesięć miesięcy wspólnej nauki i pracy. Ważną częścią tej uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych najzdolniejszym uczniom, a także listów gratulacyjnych ich rodzicom.

pozegnanie klIII2016_65

W ostatnim tygodniu nauki  klasy III i VI uczciły ukończenie gimnazjum i szkoły podstawowej. Każda z klas podsumowała lata swojej edukacji zabawnymi programami artystycznymi. Ich rozstanie ze szkołą osłodzili im młodsi koledzy, którzy każdego absolwenta pożegnali miłym słowem i drobnym upominkiem.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów na kolejnym etapie edukacji!

10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie odbył się V Powiatowy Konkurs pt. W krainie bajki i baśni organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie i Szkołę Podstawową w Olszanach. Udział naszych uczniów zakończył się wielkim sukcesem  we wszystkich kategoriach.

konkurspiosenki2016_42

9 czerwca odbył się po raz czwarty Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Song&Gesang”. Celem konkursy było pogłębianie wiedzy o kulturze angielskiej i niemieckiej, promowanie języka niemieckiego i angielskiego w gimnazjach, doskonalenie umiejętności wokalnych, zainteresowanie uczniów muzyką i piosenką niemiecko – lub anglojęzyczną oraz zachęcenie ich do prezentacji swoich umiejętności wokalnych przed publicznością.